Op al onze reserveringen is van toepassing "Uniforme Voorwaarden Horeca"
De inhoud hiervan kunt u inlezen op www.horeca.org 
Uiteraard kunnen wij u tevens een exemplaar per mail of per post toezenden.